هویت سازمانی

طراحی هویت سازمانی ( CI )
طراحی دفترچه برند Brand Book تخصصی، که هر کدام از قسمت های آن توسط کارشناسان زبده و حرفه ای گرافیک گروه خلاقیت آو تهیه شده است. شرکت هایی که گروه خلاقیت آو برای آن ها این مهم را انجام داده است عبارتند از:

 

* توجه : به دلیل اینکه دفترچه برند و هویت سازمانی از اسناد محرمانه یک مجموعه می باشد از نمایش آن در سایت معذور هستیم و در هنگام جلسه حضوری ارائه می شود.